All posts in Customers

Ignitas wins EU research project

Ignitas joins EU research project Cockpit

Ignitas recently won a contract to conduct opinion-based social media research in the EU sponsored research project “Cockpit”.  As one of 12 project consortium partners, including some of Europe’s leading research and development organizations such as IBM , Karlsruhe Institute of Technology and Intrasoft, Ignitas will contribute to the European Union FP7-ICT Programme, “ICT for Governance and Policy Modelling”.  Ignitas will be responsible for tracking citizens’ opinions and wishes on public service delivery in the EU using opinion based research. The fundamental idea of COCKPIT is that Web 2.0 social media constitute the emerging and de facto mass collaboration and cooperation platform between citizens themselves, and between citizens and public administrations. To read more about the project you can follow the Cockpit LinkedIn group or read Prof. Charalabidis’ blog on Government Transformation.

Ignitas vil over de neste tre årene delta i EU-prosjektet ”Cockpit”, der vi sammen med de 11 andre konsortiumpartnere skal utvikle en ny modell for hvordan EU tilbyr sine offentlige tjenester ved å utnytte sosiale medier og web 2.0 teknologi. Sammen med bl.a. IBM, Karlsruhe Institute of Technology og Intrasoft vil vi bidra mot EU sitt FP7-ICT program kalt “ICT for Governance and Policy Modelling”. Vårt ansvarsområde i prosjektet vil være å analysere brukerstyrte medier for å identifisere hvordan offentlige tjenester blir utnyttet av EU sine innbyggere i dag. For å lese mer om prosjektet kan du følge prosjekt Cockpits Linkedin-gruppe eller lese Professor Charalabidis sin blogg “Government Transformation”.

AnsuR won prestigious innovation award

Ansur Asign illustration

AnsuR has won the prestigious DnBNOR Innovation Award in the Communications and Collaborative Technology with their ASIGN concept. The price is for 300.000 NOK (approx 37.000 Euro), and is thus still competing in the overall final for 1 Million NOK. The ASIGN concept offers the possibility to communicate with high quality photos in near real time with embedded GPS. These capabilities open several new service options such as  real time interactive inspection, quality management and supervision, rapid mapping and combination with latest earth observation, e.g. for UN operations and the fastest possible photo input globally for e.g. web publication.  ASIGN combines years of research and development with the latest technology in satellite communications, in particular from Inmarsat BGAN, earth observation, mapping and navigation. AnsuR’s founder, Dr. Harald Skinnemoen, is thanking the company’s employees and partners, among them Ignitas. “We still have many ideas we wish to see implemented. I think we’ll see our team creating a future success in satellite technology and services.”

AnsuR har vunnet DnBNOR’S prestisjefulle Innovasjonspris i kategorien Kommunikasjons- og samarbeidsteknologi med sitt ASIGN-konsept. Prisen er på kr. 300.000, og AnsuR er dermed i posisjon til å vinne hovedprisen på kr. 1 million i finalerunden. ASIGN-konseptet gjør det mulig å sende ut visuell informasjon tatt med f.eks. et speilreflekskamera, samt data om eksakt plassering på kloden til mange personer globalt, samtidig og i sanntid. Løsningen benytter satellitter til både innsamling og distribusjon av informasjon og data, og vil særlig ha relevans i kritiske situasjoner knyttet til nødhjelp, telemedisin, katastrofehåndtering, overvåkning, sikkerhet og fredsbevarende operasjoner. Gründer Harald Skinnemoen takker ansatte og partnere, blant dem Ignitas.”Vi har fortsatt mange ideer til hvordan vi kan øke verdien og nytten av ASIGN. Jeg tror vårt team kan lage en fremtidig norsk industriell suksess innen satellitteknologi og -tjenester”.

Gogoyoko – music market game changer

Gogoyoko_illustration

Gogoyoko, a new Icelandic venture set to revolutionize the way music is sold on the Internet, has hired Ignitas to assist with their online strategy. Gogoyoko.com is a fair trade online music marketplace with a focus on charity and social networking. The company, comprised of former musicians, introduces a new ground-breaking platform for artists and labels to market, distribute and sell their music directly to the consumer, without the need for a middleman. Included in the service are several unique technologies, such as a music player that can be embedded on any site with its own music store rooted in the interface. Gogoyoko is currently operating in a closed mode, with the alpha launch scheduled for November 15th.  Ignitas will assist the company with advice related to strategy, distribution and fundraising, and will be represented in the company’s executive board. Follow the development process on the Gogoyoko blog or subscribe to the distribution list at gogoyoko.com.

Islandske Gogoyoko utvikler et nytt konsept som vil introdusere radikale endringer for hvordan musikk distribueres på Internett. Tjenesten, utviklet av en gruppe tidligere musikere, lar artister og  plateselskaper laste opp egen musikk direkte til siden, uten behov for ytterligere distribusjonsledd. Artistene får tilgang til en kanal hvor de kan både kommunisere med og selge til sine fans, samtidig som de kan velge å donere en del av inntektene til veldedige organisasjoner. Tjenesten introduserer flere unike konsepter, bl.a. en portabel musikkspiller med innebygd nettbutikk som kan legges på hvilken som helst internettside utenfor Gogoyoko.com. Tjenesten er i dag kun tilgjengelig i lukket modus, med alpha-lansering planlagt 15. November. Ignitas vil bistå Gogoyoko med strategi, distribusjon og finansiering, samt styrerepresentasjon. Følg utviklingen på Gogoyoko-bloggen eller registrer deg på gogoyoko.com.

Ignitas -> Norsk Møteforum

Norsk Møteforum photo
Ignitas has entered into agreement with Norsk Møteforum AS, Norway’s leading provider of meeting venues for businesses. Norsk Møteforum’s customers counts more than 3000 businesses in a variety of areas. The company is known for having established the “Meeting Forum”, a specialised form of event where businesses can meet up to 16 new prospects both on the sales and aquisition side in well-organised face-to-face meetings during the course of one day. Norsk Møteforum currently has 20 employees and expects a turnover of 20 MNOK in 2008. Ignitas will assist Norsk Møteforum with strategic advice and business development. Under the terms of the deal Ignitas is taking a share in the company and Ignitas’ partner Runar Eidsaa is joining Norsk Møteforum’s board of directors.

Ignitas har inngått samarbeidsavtale med Norsk Møteforum AS. Norsk Møteforum er Norges ledende leverandør av møteplasser for næringslivet, og selskapet har over 3000 bedriftskunder i en rekke bransjer. Norsk Møteforum er kjent for å ha etablert konseptet Møteforum, hvor bedrifter knytter nye forretningsforbindelser i korte og velorganiserte ansikt-til-ansikt møter. Selskapet har 20 ansatte, og forventer en omsetning i 2008 på 20 mill. Ignitas skal bistå Norsk Møteforum med strategiarbeid og forretningsutvikling. Ignitas går også inn på eiersiden i selskapet, og Runar Eidsaa trer inn som styremedlem.

Ignitas advisors on sale of biip.no

Front page of main Norwegian business newspaper Dagens Næringsliv 3rd of April 2008

Ignitas has acted as advisors to Norsk Idéutvikling on the sale of 90% of shares for the social networking site biip.no to Mediehuset Nettavisen and Egmont. The transaction successfully closed on Tuesday April 1st for an undisclosed sum. Ozan Øzerk, chairman of Norsk Idéutvikling commented that “we have been extremely satisfied with Ignitas’ close involvement throughout the whole process. Ignitas has played a paramount role from conception through to final negotiations of the deal. Ignitas’ global network of interested parties ensured that we found a buyer with optimal fit as well as providing a stimulating work environment for the biip.no team”.

Mediehuset Nettavisen og Egmont kunngjorde i dag at de har ervervet 90% av aksjene i nettsamfunnet biip.no. Ignitas har vært oppnevnt som rådgivere for Norsk Idéutvikling fra april 2007 og frem til signering av denne avtalen. I løpet av denne perioden har Ignitas bistått biip.no under hele kjøpsprosessen. Ozan Øzerk, styreleder for Norsk Ideutvikling konstanterer at ”vi har igjennom hele prosessen vært ekstremt fornøyde med å ha Ignitas som rådgivere. De har spilt en viktig rolle igjennom alle fasene av salget. Med Ignitas på laget fant vi en kjøper som vil videreføre alt arbeidet vi har lagt ned i biip.no, samt at vi får innpass i et spennende og utfordrende miljø som vi i biip.no kan vokse videre i.”